קיצור תולדות ישראל בתנ”ך

 “הקשיבו אלי, אנשים, אחים וזקנים נכבדים!” השיב סטפנוס. “אלוהי הכבוד נגלה אל אברהם אבינו בארם נהריים, לפני שיצא לחרן,  ואמר לו לעזוב את ארץ מולדתו, להיפרד מבני משפחתו וללכת אל הארץ שה’ ינחה אותו אליה.  אברהם עזב את אור כשדים וגר בחרן עד מות אביו. לאחר מכן הביא אותו ה’ לכאן, לארץ הזאת אשר אתם גרים בה עכשיו.  אלוהים לא נתן לאברהם רכוש משלו – אפילו לא חלקת-אדמה קטנה; הוא רק הבטיח לו שבמרוצת הזמן תשתייך כל הארץ לאברהם ולצאצאיו, אך כי באותה עת לא היה לו עדיין ילד.  כמו-כן אמר לו אלוהים שצאצאיו אלה יעזבו את ארצם ויגורו בארץ זרה, ושם יהיו עבדים במשך 400 שנה.  אולם אלוהים הבטיח לאברהם שיעניש את הארץ אשר תשעבד אותם, ושלאחר מכן יצאו ויעבדו אותו כאן.

 “באותה עת נתן ה’ לאברהם את מצוות המילה, כהוכחה לברית שכרת עם אברהם, וכאשר נולד בנו יצחק מל אותו אברהם ביום השמיני לחייו. כעבור זמן יצחק מל את יעקב, ויעקב את שנים-עשר האבות.

 “אותם אנשים שהיו לאבות האומה הישראלית קנאו ביוסף אחיהם, ומכרו אותו כעבד לישמעאלים שהיו בדרכם למצרים. אולם אלוהים היה עם יוסף  והציל אותו מכל צרותיו. אלוהים העניק ליוסף חן רב וחכמה בלתי-רגילה, אשר מצאו-חן בעיני פרעה מלך מצרים, ומשום כך מינה אותו פרעה למושל על כל ארץ מצרים ולאחראי על כל ענייני הארמון.

 “כעבור זמן-מה שרר רעב כבד אשר גרם סבל רב במצרים ובכנען, ולאבותינו לא היה מה לאכול.  כאשר שמע יעקב שיש עדיין אוכל במצרים, שלח לשם את בניו בפעם הראשונה כדי לקנות מה שיוכלו להשיג.  בביקורם השני במצרים גילה להם יוסף את זהותו ואף הציג אותם לפני פרעה.  יוסף שלח להביא מארץ כנען את יעקב אביו ואת כל בני-משפחתו, כולם יחד מנו שבעים וחמש איש, והזמין אותם לגור איתו במצרים.  וכך ירד יעקב למצרים. לאחר שמתו יעקב ובניו,  נלקחו גופותיהם לשכם ונקברו בקבר שקנה אברהם מיד בני-חמור.

 “כשקרב המועד שקבע אלוהים לשחרור בני-ישראל מעבדותם, כפי שהבטיח לאברהם אבינו, התרבה עם ישראל במצרים במהירות גדולה.  ואז עלה לשלטון מלך אשר לא כיבד את זכרו של יוסף.  מלך זה נהג בעמנו ברשעות ובאכזריות, וציווה על אבותינו להפקיר את ילדיהם למוות.  “באותה תקופה נולד משה, שהיה טוב בעיני אלוהים, והוריו הסתירוהו בביתם במשך שלושה חודשים.  כשלא יכלו הוריו להסתיר אותו יותר נאלצו להוציאו מן הבית, מצאה אותו בת פרעה ואימצה אותו לה לבן.  משה לומד בכל חכמת מצרים, גדל והיה לנואם מחונן ולאיש-מעשים דגול.

 “יום אחד עלה בדעתו של משה לבקר את אחיו בני-ישראל, והוא בן ארבעים.  בעת ביקורו ראה איש מצרי מתאכזר אל ישראלי. משה ניגש אל המצרי והרג אותו.  הוא קיווה שאחיו יבינו שאלוהים שלח אותו לעזור להם, אך הם לא הבינו זאת.

 “למחרת שוב ביקר משה את בני-עמו, והפעם ראה שני ישראלים רבים ביניהם. הוא ניסה להפריד ביניהם ואמר: ‘הרי אחים אתם; מדוע אתם מתקוטטים?’

 “אולם האיש שהחל בקטטה דרש ממשה להסתלק ולא להתערב. ‘מי מינה אותך למושל ושופט עלינו?’ שאל.  ‘האם אתה עומד להרוג אותי כשם שהרגת אתמול את המצרי?’

 לשמע דברים אלה ברח משה למדיין, ושם נולדו שני בניו.

 “כעבור ארבעים שנה נגלה אליו מלאך ה’ במדבר הר-סיני מתוך הסנה הבוער.  המראה הבלתי-רגיל הפליא את משה; הוא רץ אל הסנה כדי להביט בו מקרוב, ואז שמע את קול ה’:  ‘אנוכי אלוהי אבותיך – אלוהי אברהם, יצחק ויעקב!’ משה רעד מפחד ולא העז להרים את עיניו.

 “לפני כן אמר אלוהים למשה: ‘של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא.  ואלוהים המשיך: ‘ראה ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי… וארד להצילו… ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני-ישראל ממצרים.

נָבִיא

 “המדובר באותו משה אשר בני-ישראל דחוהו זמן-מה קודם לכן כאשר מחו: ‘מי מינה אותך למושל ושופט עלינו?’ אותו משה נשלח אליהם עתה להיות להם למנהיג ולמושיע!  בעזרת ניסים גדולים וכבירים הוציא משה את עמו מארץ מצרים, העבירם דרך ים סוף, ולאחר מכן נדד איתם במדבר ארבעים שנה.  זהו אותו משה אשר אמר לבני-ישראל: ‘נביא מקרבך – מאחיך – כמוני, יקים לך ה’ אלוהיך, אליו תשמעון'[b].  כשהתקהלו בני-ישראל במדבר, משה היה האיש שתיווך בינם לבין המלאך שנתן להם את תורת ה’ – את דבר האלוהים החי – בהר סיני.

 “אולם אבותינו דחו את משה ורצו לשוב למצרים.  ‘עשה לנו אלוהים אחרים, כדי שידריכו אותנו חזרה,’ ביקשו מאהרון, ‘כי איננו יודעים מה קרה למשה אשר הוציא אותנו ממצרים.’  וכך עשו להם בני ישראל עגל-זהב, הקריבו לו קורבנות, ושמחו באליל שיצרו במו ידיהם.

 “משום כך פנה להם ה’ עורף והניח להם לסגוד לשמש, לירח ולכוכבים כמו לאלים! בספר עמוס שואל ה’ את עם ישראל: ‘האם לי הקרבתם את הקורבנות במשך אותן ארבעים שנה במדבר?  לא! התעניינותכם האמיתית הייתה באלילים שלכם: בסוכתו של מולך, בכוכבו של רמפן, ובכל הצלמים שעשיתם לכם. משום כך אגרש אתכם מכאן לארץ רחוקה – עד מעבר לבבל אגלה אתכם!.

 “במשך נדודיהם במדבר נשאו אותם אבותינו את משכן העדות, ובתוכו שמרו את לוחות-הברית. משכן זה נבנה בדיוק לפי הדגם שהראה המלאך למשה.  שנים רבות לאחר מכן, כשפקד יהושע על הקרבות נגד הגויים שישבו בכנען, הביאו האבות את המשכן הזה אל ארצם החדשה, ושם הוא נשאר עד ימי דוד המלך.

 “דוד, שמצא-חן בעיני אלוהים, ביקש את הזכות לבנות מקדש קבע לאלוהי יעקב.  אולם רק בנו של דוד, שלמה, זכה לבנות את המקדש הזה. ובכל זאת, אלוהים אינו שוכן במקדש מעשה ידי-אדם. ‘השמים כסאי,’ אמר ה’ בפי ישעיהו הנביא, ‘והארץ – הדום רגלי. אי-זה בית אשר תבנו לי? ואי-זה מקום מנוחתי?  (הלא) את כל אלה ידי עשתה!’

האם ישו המשיח

רק 29 מתוך 353 נבואות מילא

הנבואות הבאות בנוגע ישו קיבלו את התנ במסגרת הזמן של כ 1700 לפנה”ס – 400 לפנה”ס. נבואות אלו התגשמו מאות שנים מאוחר יותר, במהלך חייו של ישו עלי אדמות. כל הנבואות המפורטות להלן הם אחריו בסוגריים ידי האזכור בכתובים הוא הנבואה לבין הקיום.

1. הוא ייוולד של הבתולה (ישעיהו 07:14 ומתיו 1:18).
2. הוא יהיה משבט יהודה (בראשית 49:10 ולוק 3:23, 33).
3. הוא יהיה של הזרע של דוד המלך (ירמיהו 23: 5 ו לוק 3:23, 31).
4. הוא ייוולד בבית לחם (מיכה 5: 2 ומתיו 2: 1).
5. הוא יהיה נביא (דברים 18: 18-19 ומתיו 21:11).
6. הוא ילמד עם במשלים (תהילים 78: 2 ומתיו 13:34).
7. הוא יהיה קדם שליח (ישעיהו 40: 3, מלאכי 3: 1, ומתיו 3: 1-2).
8. הוא היה להיכנס לירושלים על סייח (זכריה 9: 9 ולוק 19: 35-37).
9. הוא יהיה נבגד על ידי חבר (תהילים 41: 9 ומתיו 26: 47-50).
10. הוא יבגוד עבור 30 שקלי כסף (זכריה 11:12 מתיו 26:15).
11. הוא יהיה זנח תלמידיו (זכריה 13: 7 ומארק 14:50).
12. הכסף יושלך בבית המקדש נהג לקנות שדה היוצר (זכריה 11:13 ומתיו 27: 5-7).
13. הוא יואשם על ידי עדי שקר (תהילים 35:11 ומתיו 26: 59-60).
14. הוא יהיה שקט לפני המאשימים שלו (ישעיהו 53: 7 ומתיו 27: 12-14).
15. הוא יוכה על ידי אויביו (ישעיהו 50: 6, 53: 5, ומתיו 27:26).
16. הוא יהיה שיירקו עליו מכות (ישעיהו 50: 6 ומתיו 27:30).
17. הוא יהיה נפגע בראשו עם מוט (מיכה 5: 1 ומתיו 27:30).
18. הוא יעורר לעג (תהילים 22: 7-8 ומתיו 27:29, 31).
19. ידיו ורגליו יהיה פירסינג (תהילים 22:16, לוק 23:33, וג’ון 20:25).
שים לב הזה היה ידוע מראש מאות שנים לפני צליבתו הומצאה.
גברים 20. היה להמר לבגדים שלו (תהילים 22:18 וג’ון 19: 23-24).
21. הוא היה לתווך בתפילה עבור העבריינים שלו (ישעיהו 53:12 ולוק 23:34).
22. הוא יסבול מצמא (תהילים 22:15 וג’ון 19:28).
23. הוא יוצע המרה ומים (תהילים 69:21 ומתיו 27:34).
24. הוא היה בוכה, “אלוהים שלי, אלוהים שלי, למה עזבתני!” (תהילים 22: 1 ומתיו 27:46).
25. הוא יהיה לקצץ בדמי ימיו (תהילים 89:45 ו -102: 23-24).
26. אף אחד עצמותיו תישבר (שמות 12:46, תהילים 34:20, וג’ון 19: 32-33).
27. הם היו מביטים בו מי הם פלחו (זכריה 12:10 וג’ון 19:34).
28. הוא יוצא להורג עם גנבים (ישעיהו 53:12 ומתיו 27:38).
29. הוא ייקבר בקבר של אדם עשיר (ישעיהו 53: 9 ומתיו 27: 57-60).